ارتباط با ما

 نشانی : زاهدان- بلوار خلیج فارس، جنب انبار جهاد نصر،دانشگاه جامع علمی کاربردی استان- بسیج اساتید

شماره تماس : 05433294381 داخلی 117

رایانامه :  sb.uast.basij@shmail.ir

صندوق پستی: 38135-1149