پرسش های متداول

  • پرسش و پاسخ - دانشنامه

روند صدور دانشنامه در دانشگاه علمی کاربردی چه مقدار زمان لازم دارد ؟

افراد همزمان بعد از اخذ گواهینامه موقت از مرکز آموزشی خود می توانند فرم درخواست صدور دانشنامه را تکمیل و به مرکز آموزشی خود ارائه دهند

مدت زمان چاپ دانشنامه از تاریخ تکمیل فرم درخواست صدور دانشنامه و ارسال فرم مربوطه از طرف مرکز آموزش به واحد استانی حداقل یکسال تمام می باشد.

در صورت عدم چاپ دانشنامه در مدت یک سال تمام از تاریخ ارسال درخواست صدور دانشنامه از سوی مرکز آموزشی، اخذ شماره نامه و تاریخ ارسال از مرکز محل تحصیل و ارائه آن به واحد استانی جهت پیگیری امور الزامی می باشد.

آیا امکان تحویل دادن دانشنامه به افراد اول خانواده مانند پدر و مادر وجود دارد ؟

خیر ، اصل دانشنامه مانند هر سند اصل حکومتی به خود شخص و یا وکیل قانونی وی تحویل می گردد .

در صورتی که اصل دانشنامه مفقود شد چه  باید کرد ؟

1ـ سه بار و هر بار با فاصله حداقل سی روز چاپ آگهی مفقودی در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار

2ـ اصل و تصویر کارت ملی

3ـ اصل و تصویر شناسنامه

4ـ تصویر دانشنامه مفقودی

5ـ دوفقره عکس پرسنلی 3*4

6ـ تصویر فرم استشهادیه مفقودی ، مدرک تحصیلی به اداره کل دانش آموختگان سازمان مرکزی به آدرس : خیابان انقلاب بین استاد نجات الهی و حافظ نبش کوچه پور موسی ساختمان ستاد علمی کاربردی طبقه 2 اداره کل دانش آموختگان مراجعه شود .

جهت تصحیح مندرجات اشتباه روی دانشنامه چه باید کرد ؟

با در دست داشتن اصل و کپی دانشنامه و دو فقره عکس پرسنلی و مستندات مثبوته برای تصحیح اشتباه از قبیل ( فهرست پذیرفتگان سازمان سنجش + شناسنامه + کارت ملی ) به اداره کل دانش آموختگان ( آدرس فوق ) مراجعه شود .

آیا امکان چاپ دانشنامه با قید فوریت ( حداقل زمان ) وجود دارد ؟

در صورتی که حائز یکی از شرایط ذیل می باشید .

الف ) مسافر خارج از کشور (تصویر بلیط یا تصویر ویزا یا پذیرش دانشگاه خارج از کشور و ...)

ب ) نامه تعین مهلت جهت اخراج از محل کار به دلیل نداشتن اصل مدرک ( دانشنامه ) برای شاغلین ارگان های دولتی .

ج ) نامه عدم اجازه دفاع مقطع بالاتر به دلیل نقص پرونده تحصیلی.

می توانید به محل تحصیل خود مراجعه و نسبت به تکمیل فرم درخواست صدور دانشنامه و ارائه تصویر یکی از مدارک فوق الذکر اقدام نماید . زمان چاپ دانشنامه در این فرایند حدود یک ماه خواهد بود .

 

  • پرسش و پاسخ -تائیدیه تحصیلی

آیا امکان اخذ دو تائیدیه  همزمان وجود دارد ؟

در صورتی که مقام استعلام کننده متفاوت باشد امکان دریافت دو تائیدیه هم زمان وجود دارد

آیا مراکز موظف به صدور تائیدیه به تعداد دلخواه دانش آموختگان هستند ؟

خیر ، مراکز موظف هستند بعد از اتمام تحصیلات دانش آموختگان اقدام مقتضی برای صدور تائیدیه تحصیلی برای مقطع بالاتر محل تحصیل شخص و یک بار برای محل اشتغال شخص اقدام نماید .

مدت زمان طی شدن تمام فرایند صدور تائیدیه تحصیلی چه مقدار می باشد ؟

به صورت عادی 15 روز کاری از زمانی که دانش آموخته درخواست صدور تائیدیه اخذ شده از مقام استعلام کننده را تحویل مرکز محل تحصیل خود دهد و سپس تائیدیه تحصیلی صادر شده را تحویل گرفته و به مقام استعلام کننده برساند.

تبصره :

در صورتی که فرد دانش آموخته تمایل داشته باشد می تواند با هماهنگی مسئول دانش آموختگان مرکز محل تحصیل نسبت به ارسال پاسخ از طریق پست پیشتاز به مقام استعلام کننده اقدام نماید .

 

  • پرسش و پاسخ - گواهینامه موقت

زمان مقرر و قانونی برای صدور گواهینامه موقت چه مدت است ؟

حداکثر 30 روز پس از ثبت آخرین نمره در سامانه سجاد مراکز اقدام متقضی در خصوص و ارسال گواهینامه موقت جهت صدور به واحد استانی انجام خواهند داد .

نحوه اعلام و پیگیری گواهینامه موقت به چه ترتیب می باشد ؟

با توجه به بخشنامه های موجود مسئولیت هر گونه پیگیری اعلام مغایرت رفع مغایرت صدور گواهینامه موقت با مرکز محل تحصیل دانشجو می باشد

جهت دریافت ریز نمرات یا کارنامه کل به چه بخشی باید مراجعه نمود ؟

در صورتی که مرکز محل تحصیل فعال است کارنامه کل از مرکز اخذ می شود .

در صورتی که مرکز غیر فعال و یا منحل شده می باشد از مرکز معین معرفی شده کارنامه کل یا ریز نمرات اخذ می شود .

در صورتی که مرکز راکد شده است درخواست کارنامه کل یا ریز نمرات به صورت کتبی به بخش دانش آموختگان واحد استانی تحویل شود .

در صورت مشاهده تاخیر در تهیه و ارسال گواهینامه موقت توسط مرکز از چه طریق باید رسیدگی شود ؟

به صورت کتبی به ریاست مرکز گزارش داده و حداکثر 15 روز کاری بعد نتیجه پیگیری شود . 

مغایرت مشخصات سجلی (شماره شناسنامه ، کد ملی ، نام پدر ) که روی گواهینامه موقت اشتباه است چگونه باید اصلاح شود ؟

اصل گواهینامه موقت به همراه تصویر (کپی) مستندات مانند شناسنامه یا کارت ملی به مسئول دانش آموختگان مرکز محل تحصیل و پس از پشت نویسی (ظهر نویسی) از نماینده مرکز تحویل گرفته شود .

در صورت مفقودی گواهی موقت برای صدور المثنی چه باید کرد ؟

تحت هیچ شرایطی گواهینامه موقت المثنی ندارد تنها با تکمیل فرم استشهادیه اقدام نمایند و تا زمان صدور اصل دانشنامه منتظر بماند.